Önemli Duyuru:


İlçe Adı: 2012201120102009200820072000199019851980197519701965
AKDENİZ

Toplam:

275.206

274.684

290.463

283.011

Erkek:

138.631

137.878

148.415

141.283

Kadın:

136.575

136.806

142.048

141.728

İlçe Merkezi:

275.206

274.684

284.333

276.757

Köy:

6.130

6.254

ANAMUR

Toplam:

62.610

42.976

62.702

63.011

63.850

83.864

65.767

84.046

71.551

60.615

48.363

41.953

Erkek:

31.562

21.695

31.450

31.819

33.131

43.571

33.981

44.245

36.794

31.107

24.120

21.036

Kadın:

31.048

21.281

31.252

31.192

30.719

40.293

31.786

39.801

34.757

29.508

24.243

20.917

İlçe Merkezi:

42.040

42.090

34.227

33.935

35.789

49.948

37.335

28.726

23.025

21.475

14.971

11.246

Köy:

20.570

886

28.475

29.076

28.061

33.916

28.432

55.320

48.526

39.140

33.392

30.707

AYDINCIK

Toplam:

12.109

7.915

11.651

11.632

11.647

11.501

11.022

84.046

71.551

60.615

48.363

41.953

Erkek:

6.136

4.016

5.894

5.907

5.969

5.788

5.761

44.245

36.794

31.107

24.120

21.036

Kadın:

5.973

3.899

5.757

5.725

5.678

5.713

5.261

39.801

34.757

29.508

24.243

20.917

İlçe Merkezi:

9.502

7.915

8.004

8.101

7.851

7.941

7.040

28.726

23.025

21.475

14.971

11.246

Köy:

2.607

3.647

3.531

3.796

3.560

3.982

55.320

48.526

39.140

33.392

30.707

BOZYAZI

Toplam:

26.419

26.651

26.732

26.295

26.336

26.161

43.835

31.871

84.046

71.551

60.615

48.363

41.953

Erkek:

13.262

13.389

13.429

13.121

13.218

13.140

22.837

16.002

44.245

36.794

31.107

24.120

21.036

Kadın:

13.157

13.262

13.303

13.174

13.118

13.021

20.998

15.869

39.801

34.757

29.508

24.243

20.917

İlçe Merkezi:

22.223

22.294

15.881

15.615

15.618

15.414

26.314

22.168

28.726

23.025

21.475

14.971

11.246

Köy:

4.196

4.357

10.851

10.680

10.718

10.747

17.521

9.703

55.320

48.526

39.140

33.392

30.707

ÇAMLIYAYLA

Toplam:

8.776

8.583

9354

9.847

10.558

11.844

18.964

21.602

84.046

71.551

60.615

48.363

41.953

Erkek:

4.400

4.318

4674

4.905

5.280

6.359

9.674

10.923

44.245

36.794

31.107

24.120

21.036

Kadın:

4.376

4.265

4680

4.942

5.278

5.485

9.290

10.679

39.801

34.757

29.508

24.243

20.917

İlçe Merkezi:

4.657

4.826

2633

2.861

3.335

4.272

8.806

8.826

28.726

23.025

21.475

14.971

11.246

Köy:

4.119

3.757

6721

6.986

7.223

7.572

10.158

12.776

55.320

48.526

39.140

33.392

30.707

ERDEMLİ

Toplam:

127.045

119.279

126.538

125.391

125.081

126.745

142.355

100.563

89.729

79.234

72.675

61.571

49.647

Erkek:

63.511

59.709

62.768

62.621

63.783

73.089

51.550

46.238

41.113

38.035

32.001

25.869

Kadın:

63.534

59.570

62.623

62.460

62.962

69.266

49.013

43.491

38.121

34.640

29.570

23.778

İlçe Merkezi:

100.663

99.961

45.241

43.647

43.721

40.175

30.042

26.074

21.234

19.936

14.118

10.304

Köy:

26.382

19.318

80.150

81.434

83.024

102.180

70.521

63.655

58.000

52.739

47.453

39.343

GÜLNAR

Toplam:

26.144

26.286

28.551

30.441

30.304

33.785

38.292

33.714

44.897

42.668

41.945

36.570

36.373

Erkek:

12.979

13.036

14.221

15.201

14.982

16.939

19.084

16.362

21.957

20.775

20.848

17.575

17.819

Kadın:

13.165

13.250

14.330

15.240

15.322

16.846

19.208

17.352

22.940

21.893

21.097

18.995

18.554

İlçe Merkezi:

15.175

15.906

8.078

8.357

8.826

11.021

10.503

7.550

7.511

6.837

6.344

5.072

4.983

Köy:

10.969

10.380

20.473

22.084

21.478

22.764

27.789

26.164

37.386

35.831

35.601

31.498

31.390

MEZİTLİ

Toplam:

151.274

145.119

138.168

130.450

122.574

33.785

38.292

33.714

44.897

42.668

41.945

36.570

36.373

Erkek:

74.064

71.025

67.537

63.913

60.263

16.939

19.084

16.362

21.957

20.775

20.848

17.575

17.819

Kadın:

77.210

74.094

70.631

66.537

62.311

16.846

19.208

17.352

22.940

21.893

21.097

18.995

18.554

İlçe Merkezi:

145.683

139.622

126.112

119.092

111.176

11.021

10.503

7.550

7.511

6.837

6.344

5.072

4.983

Köy:

5.591

5.497

5.670

11.358

11.398

22.764

27.789

26.164

37.386

35.831

35.601

31.498

31.390

MUT

Toplam:

60.722

60.737

63.607

63.673

64.602

66.356

74.373

56.303

53.745

50.114

45.583

42.693

38.077

Erkek:

30.140

30.258

31.683

31.710

32.238

33.649

36.912

27.750

26.359

24.962

22.909

20.994

18.832

Kadın:

30.582

30.479

31.924

31.963

32.364

32.707

37.461

28.553

27.386

25.152

22.674

21.699

19.245

İlçe Merkezi:

31.246

31.137

28.842

28.966

29.477

31.520

36.482

17.600

15.145

14.025

11.466

10.023

6.556

Köy:

29.476

29.600

34.765

34.707

35.125

34.836

37.891

38.703

38.600

36.089

34.117

32.670

31.521

SİLİFKE

Toplam:

112.158

111.725

114.102

113.404

112.465

111.698

156.351

107.685

86.441

77.416

68.550

62.072

57.856

Erkek:

56.369

56.115

57.208

56.820

56.410

56.675

79.600

56.530

44.062

39.058

34.787

30.962

29.970

Kadın:

55.789

55.610

56.894

56.584

56.055

55.023

76.751

51.155

42.379

38.358

33.763

31.110

27.886

İlçe Merkezi:

87.978

88.245

53.151

51.684

50.327

52.961

64.827

46.858

28.111

22.041

19.257

14.624

11.864

Köy:

24.180

23.480

60.951

61.720

62.138

58.737

91.524

60.827

58.330

55.375

49.293

47.448

45.992

TARSUS

Toplam:

316.525

261.513

114.102

308.681

303.661

318.553

348.205

290.633

263.573

219.673

198.894

162.220

143.419

Erkek:

157.206

129.876

57.208

153.322

150.455

158.808

174.397

145.538

131.730

110.095

101.988

81.899

72.665

Kadın:

159.319

131.637

56.894

155.359

153.206

159.745

173.808

145.095

131.843

109.578

96.906

80.321

70.754

İlçe Merkezi:

263.891

261.513

53.151

233.436

228.471

229.921

216.382

187.508

146.502

121.074

102.186

74.510

57.737

Köy:

52.634

60.951

75.245

75.190

88.632

131.823

103.125

117.071

98.599

96.708

87.710

85.682

TOROSLAR

Toplam:

266.176

267.320

114.102

275.852

267.427

318.553

348.205

290.633

263.573

219.673

198.894

162.220

143.419

Erkek:

133.329

133.801

57.208

140.229

133.421

158.808

174.397

145.538

131.730

110.095

101.988

81.899

72.665

Kadın:

132.847

133.519

56.894

135.623

134.006

159.745

173.808

145.095

131.843

109.578

96.906

80.321

70.754

İlçe Merkezi:

266.176

267.320

53.151

251.838

243.197

229.921

216.382

187.508

146.502

121.074

102.186

74.510

57.737

Köy:

60.951

24.014

24.230

88.632

131.823

103.125

117.071

98.599

96.708

87.710

85.682

YENİŞEHİR

Toplam:

209.227

200.262

114.102

192.038

182.246

318.553

348.205

290.633

263.573

219.673

198.894

162.220

143.419

Erkek:

102.052

98.053

57.208

95.705

89.014

158.808

174.397

145.538

131.730

110.095

101.988

81.899

72.665

Kadın:

107.175

102.209

56.894

96.333

93.232

159.745

173.808

145.095

131.843

109.578

96.906

80.321

70.754

İlçe Merkezi:

209.227

200.262

53.151

186.967

176.564

229.921

216.382

187.508

146.502

121.074

102.186

74.510

57.737

Köy:

60.951

5.071

5.682

88.632

131.823

103.125

117.071

98.599

96.708

87.710

85.682

YAYINLAR Kitaplar

ULUSAL KALKINMA VE YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU (2 CİLT)

YEREL YÖNETİMLERDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TÜRKİYE UYGULAMALARI

YEREL MALİYE SİSTEMİ

Tüm Kitaplar
TODAİE (Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü) Yerel Yönetimler Merkezi
85. Cadde Yücetepe 06100, ÇANKAYA / ANKARA
"YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı" Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetimler Merkezi'ne aittir. YerelNET'in içeriğini oluşturan bilgiler, uzmanların katkılarıyla hazırlanmıştır. Uzmanlar tarafından hazırlanan içeriğin hukuki sorumluluğu tümüyle yazarlarına aittir. İlgili içeriğe istinaden idari ve mali sorumluluk gerektiren iş ve işlemlerin yapılması idarelerin kendi sorumluluğu altındadır. YerelNET'de yayımlanan veritabanının içerikleri, ilgili Kamu Kurumları tarafından sağlanmış ve Merkez tarafından güncelleştirilmiştir / güncelleştirilmektedir. Tüm Veritabanları 5.000'e yakın içerik sağlayıcı kullanıcımız tarafından güncel tutulmaktadır. İçerik sağlayıcı kullanıcılar tarafından (Belediye, İl Özel İdare, İlçe ve Birlik) girilen her türlü bilginin hukuki ve cezai sorumluk kendilerine ait olup TODAİE'ye sorumluluk hiçbir şekilde atfedilemez. Yoğun bir emek ve uzmanlık ürünü olan YerelNET'teki tüm bilgi ve materyal, ilgili yasaların koruması altındadır. YerelNET'e ait her türlü yazılım kodu, veritabanı içeriği ve görsel materyal kesinlikle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayınlanamaz ve başka bir bilgisayara yüklenemez. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, YerelNET içeriğinin kullanımı ile ilgili fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Yalnızca, ticari olmayan amaçlar için kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu tip kullanımımlarda bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu kaynak gösterilmesine karşın YerelNET'in yükümlülüğünde değildir. TODAİE - Yerel Yönetimler Merkezi her türlü sorumluluğu reddeder.

YerelNET - Yerel Yönetimler Portalı

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün bir hizmeti olup T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından finansal açıdan desteklenmektedir.